jump to content jump to mainnav

Agroekonomický potenciál sub-Saharské Afriky

17 April, 2012 - 17:00 to 19:00
Czech Republic

Workshop pořádaný ARS | Asociací pro rozvojovou spolupráci přibližuje široké veřejnosti situaci v sub-Saharské Africe, a to především témata týkající se možností a bariér v rozvojové činnosti.